İlanVeriniz - Ücretsiz İlan Siteniz
Üye Ol

Türkiye'nin ilan ve e-ticaret platformunda yerinizi alın!

1 dakikanızı ayırın ve kolayca üye olun, aramıza siz de katılın...

Kullanıcı Adı :

Adınız :
Soyadınız :
E-Mail Adresiniz :
Şehir :
Cinsiyet :
Doğum Tarihi :
Cep Telefonu :
İş Telefonu :
Parola :
Parola Tekrar :
Güvenlik Kodu :
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodunu Değiştir
Kodu Giriniz :

İLANVERİNİZ.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

2-TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Site: www.İLANVERİNİZ.COM, isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif olan web sitesini ifade eder.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyeyi ifade eder.

Ürün: Site üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.

Üye: Site'den Ürün alımı ve/veya satımı yapmak üzere Site'ye üye olarak, Site'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Üye Adı: Üye'lerin Site hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.

Şifre: Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site'nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.

Hemen Al Satışı ve Fiyatı: Satış ilanının süresinin dolmasını beklemeden Satıcı tarafından belirtilen sabit fiyatla Ürün'ün anında satılmasını sağlayan satış türü ve fiyatını ifade eder.

Site Hizmetleri: Üye'lerin, İLANVERİNİZ.COM ‘da yer alan işlemleri gerçekleştirebilmeleri için İLANVERİNİZ.COM tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

Dükkan: Satıcı'nın, birden fazla ürününü tek bir yerde toplayarak satışa sunmasını sağlayan, Site üzerinde açtığı sanal alanı ifade eder.

-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site'ye üye olması, Site'de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

- İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.

- İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'nin kabulü; Üye'lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. İLANVERİNİZ.COM, Site'de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

- İLANVERİNİZ.COM, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. İLANVERİNİZ.COM, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 

İLANVERİNİZ.COM, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI:

- Site 'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince kullanıcının üyelikten uzaklaştırılmış olması, yeniden üye olmasına engeldir. Bu durumun tespiti halinde Üyelik, İLANVERİNİZ.COM tarafından derhal sonlandırılır.

- Site 'ye üyelik, kullanıcı tarafından Site'nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.

- Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan İLANVERİNİZ.COM’un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'ne, Site 'de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, özellikle TKHK 'nın mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun Satıcı veya Alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

- Üye, Site'ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İLANVERİNİZ.COM, İLANVERİNİZ.COM çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye 'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan İLANVERİNİZ.COM sorumlu değildir.

- Üye, kendi üyeliği ile ilişkili olduğu başka üyelikler arasında CepBekçisi sistemini kullanarak para transferi sağlamaya yönelik işlem yapmayacağını ve CepBekçisi sistemini amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. İLANVERİNİZ.COM denetim birimince bu yönde bir şüphe uyanması durumunda Site, satışa ilişkin fiziksel kanıt niteliğinde olabilecek bilgi ve belgeleri üyeden talep etme hakkına sahip olmakla birlikte, Üye, İLANVERİNİZ.COM'un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

- Üye'ler, Site'de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (ürün, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) İLANVERİNİZ.COM tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder. Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek İLANVERİNİZ.COM Gizlilik Politikası'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, İLANVERİNİZ.COM tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye, bu nedenle, İLANVERİNİZ.COM'dan hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Üyelerin, siteye üye olurken belirlemiş oldukları “üye adı” ve “dükkan adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, gerek “üye adı” gerek “dükkan adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde İLANVERİNİZ.COM, Üye'den bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebileceği gibi, üyenin üyeliğini askıya alma ve üye dükkanını kapatma hakkına sahiptir.

- İLANVERİNİZ.COM tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site'nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, İLANVERİNİZ.COM tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Üye, bu nedenle İLANVERİNİZ.COM'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

- İLANVERİNİZ.COM, üyelerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile İLANVERİNİZ.COM tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, site içinde sunulan olanakları kullanarak gönderimi durdurma hakkına sahiptir.

- Üye'lerin kendi aralarında gerçekleştirdiği yazışmalara erişilebilme süresi İLANVERİNİZ.COM tarafından belirlenmekte olup, İLANVERİNİZ.COM, mesaj kayıt süresini belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırabilir. Üye'lerin talep etmesi halinde bu mesaj kayıtları kendilerine ulaştırılır. 5651 sayılı Yasa'da belirlenen süreler saklıdır.

- İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, İLANVERİNİZ.COM'un yazılı onayına tabidir. İLANVERİNİZ.COM tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.

- Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, İLANVERİNİZ.COM’un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

- ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

belirlendiğinden Alıcı, yapılan iadelerde geri ödemelerin şekli konusunda İLANVERİNİZ.COM'un herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Satıcı'nın, Site üzerinden gerçekleşen alım-satım işlemi dahilinde herhangi bir sebeple, ürünü satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi durumunda Alıcı, İLANVERİNİZ.COM'un bu vazgeçme nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Alıcı, satın almaya çalıştığı ürün veya muadilinin İLANVERİNİZ.COM'dan tedarikini veya herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım ilişkisinde İLANVERİNİZ.COM'un bu satım ilişkisinin tarafı olmadığını, satım ilişkisi ve satım konusu ürüne ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını, herhangi bir güvence vermediğini, İLANVERİNİZ.COM'un gerek Ön Bilgilendirme Formu, gerek Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin tarafı olmadığını, satım konusu ürüne ilişkin tüm taleplerin tek muhatabının Satıcı olduğunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik kapsamında satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, üretici, ithalatçı, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her nam altında olursa olsun hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

- SATICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Satıcı, satmış olduğu ürünlerin, yürürlükteki mevzuata ve işbu üyelik sözleşmesi ve eklerine uygun olduğunu, ürünü, süresi içerisinde, hasarsız, ayıpsız olarak Alıcı'ya göndereceğini, teslimini sağlamakla yükümlü olduğunu, ürünün satışının, mülkiyetinin ve ilgili diğer tüm haklarının devri ile ilgili yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu, ürünlerin daha önce üreticisi, yetkili satıcısı tarafından piyasaya arz edilmiş olduğunu; ürünün satışa sunulması/satışı/dağıtılması fiillerinin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle doğacak her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olduğunu, ürünlerin satış ve devrinde hukuka aykırılık bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı'nın, işbu İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alıcı ve diğer hak sahipleri tarafından ileri sürülen tüm dava ve talepler nedeniyle doğacak hak ve alacaklar ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını İLANVERİNİZ.COM'un Satıcı'ya rücu hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün satış işleminin herhangi bir aşamasında Alıcı tarafından Ürün alımından vazgeçilmesi durumunda Satıcı, İLANVERİNİZ.COM'un bu durumdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün'ün ithali nedeniyle doğacak her türlü vergi, ceza, sair yükümlülük ile faizlerinden doğacak tüm sorumluluk satıcıya ait olacaktır.

- Satıcı, satışa sunmuş olduğu ürünlerin; ürün adedini, açıklamalarını ve diğer tüm özelliklerini/niteliklerini, doğru ve eksiksiz olarak Site'de ilan etmekle yükümlü olduğu gibi ürünlere yönelik, ürün satışına ve teslimine etki edebilecek bütün değişiklikleri / güncellemeleri de tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ürün satışının gerçekleştiği anda, Satıcı tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemiş olduğunun ürün satış işleminin gerçekleşmesinin ardından tarafımızca tespit edilmesi ve/veya alıcı üye tarafından ürün satışının bu nedenlerle iptal edilmesi halinde İLANVERİNİZ.COM, iptal bedeli alma hakkına sahiptir. İLANVERİNİZ.COM, bu bedeli, Satıcı'nın mevcut ya da sonraki alacaklarından, belirlediği herhangi bir dönemde mahsup etme hakkına sahiptir.

- Satıcı, satışını yaptıkları Ürün'lerin Alıcı'ya tesliminden önce 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik' hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı'ya teslim etmekle yükümlüdür.

- İLANVERİNİZ.COM'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- İLANVERİNİZ.COM, Üye'ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatıyla görev almamaktadır.

- Site, Üye'lerin ürünlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen ürünlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamıdır. İLANVERİNİZ.COM, bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkanını Üye'lerine sağlamaktadır. İLANVERİNİZ.COM, Satıcı ve Alıcı Üye'ler arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ve alım-satım ilişkisinin tarafı değildir. Bu sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, taraflara ait olup, İLANVERİNİZ.COM'u bağlamamaktadır.

- İLANVERİNİZ.COM, sitede sunulan hizmet ve içerikleri değiştirebilme, Üye'ler tarafından sisteme yüklenen içeriklerin tamamını üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme hakkını saklı tutar. İLANVERİNİZ.COM, bu hakkı herhangi bir bildirimde bulunmadan kullanma hakkına sahiptir. Üye'ler, İLANVERİNİZ.COM tarafından bildirilecek bu değişiklik ve düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İLANVERİNİZ.COM tarafından Üye'lerden talep edilen değişiklik ve düzenlemelerin, Üye'ler tarafından yerine getirilmemesi durumunda İLANVERİNİZ.COM'un uğrayacağı her türlü zarardan Üye'ler sorumludur.

- İLANVERİNİZ.COM'a fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan kişiler tarafından yapılan başvurular, İLANVERİNİZ.COM tarafından incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda İLANVERİNİZ.COM, ürün satışlarını durdurma, ilgili üyelikleri askıya alma, iptal etme hakkına sahiptir.

- İLANVERİNİZ.COM, Üye'ler arasında Site üzerinden gerçekleşen, genel ahlak kurallarına, İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'ne, Site kurallarına aykırı ve İLANVERİNİZ.COM tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların tespit edilmesi amacıyla içerik taraması yapabilir. İLANVERİNİZ.COM, bu tür içerikleri tespit etmesi durumunda, bu mesajı/içeriği erişimden kaldırabileceği gibi, mesajı/içeriği oluşturan üyenin üyeliğini askıya alabilir ve/veya üyeliği iptal edebilir.

- İLANVERİNİZ.COM, Üye'nin Site üzerinden gerçekleştirdiği herhangi bir işlem nedeniyle Üye'den bilgi ve/veya belge talebinde bulunma hakkına sahiptir. Üye'nin bu bilgi/belge talebini yerine getirmemesi nedeniyle İLANVERİNİZ.COM, işbu sözleşmenin 13. maddesinde belirlenen yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.

- Üye'nin, işbu üyelik sözleşmesine aykırı davranması nedeniyle İLANVERİNİZ.COM'un maddi-manevi zarara uğraması durumunda, bu zararlarının tazminini talep hakkı saklıdır. Site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde, İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi durma süresince askıda kalacaktır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üye'ler bir tazmin talebinde bulunamaz.

- İLANVERİNİZ.COM, ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir taahhüt vermemektedir. İLANVERİNİZ.COM, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit içerikleri yayımlamaktan kaçınabilir. Site'de yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye' ye rücu hakkı saklıdır.

- İşbu Sözleşme, Site'de yapılan faaliyetin İLANVERİNİZ.COM tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, İLANVERİNİZ.COM işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup, bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

- Kullanıcılar, siteye üye olurken İLANVERİNİZ.COM tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile İLANVERİNİZ.COM hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra, Size Özel > Hesabınız > İletişim Ayarlarınız bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

- Üye'ler, İLANVERİNİZ.COM tarafından sunulan bilgileri, telif haklarına tabi olan tüm çalışmalarını, hizmetlerini, paylaşamaz, satamaz, çoğaltamaz, bunları kullanarak çalışmalar yapamaz, dağıtamaz veya başkasının İLANVERİNİZ.COM hizmetlerine erişimine ve kullanımına izin veremez. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü kişilerin uğramış olduğu zararlar nedeniyle İLANVERİNİZ.COM'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri ve sair her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumludur.

- İLANVERİNİZ.COM'un hizmetleri, bilgileri, telif haklarına ilişkin çalışmalar, İLANVERİNİZ.COM ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

- YASAKLI ÜRÜNLER

- İLANVERİNİZ.COM tarafından, bazı ürün gruplarının Site'de satışı yasaklanmış olup, Yasaklı Ürünler listesi içerisinde tüm üyeler bakımından bağlayıcı olmak üzereilan edilmiştir. Yasaklı ürünler listesinde yer alan ürünlerin Satıcı'lar tarafından Site'de satışa sunulması ve bu durumun İLANVERİNİZ.COM tarafından tespit edilmesi halinde İLANVERİNİZ.COM ilgili ürünün satışını durdurma, satışın durdurulması nedeniyle ürün bedelini alıcıya iade etme hakkına sahip olduğu gibi, Satıcı'yı uyarma, üyeliğini askıya alma, üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. Satıcı, bu nedenle İLANVERİNİZ.COM'dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- İLANVERİNİZ.COM, gerekli gördüğü hallerde Satıcı'ya önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Satıcı aleyhinde yasal işlem başlatılması amacıyla Adli ve İdari mercilere şikayet ve ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Satıcı, satışa sunmuş olduğu ve/veya satmış olduğu yasaklı ürünler nedeniyle İLANVERİNİZ.COM'un şikayette bulunması nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğradığı gerekçesi ile İLANVERİNİZ.COM'u her ne sıfatla olursa olsun sorumlu tutmayacağını ve hiçbir nam altında tazminat talebinde bulunmayacağını, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı nedenle üçüncü kişi ve kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, İLANVERİNİZ.COM'un doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Satıcı'nın Site'de gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük rejimine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış ürünleri satışa sunması yasaktır. Satıcı, satışa sunduğu ürünlerin; gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Satıcı'nın, yurt dışından, gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri doğrudan yurt dışı satışı olarak satışa sunduğu ve/veya Alıcı'nın bildirimiyle İLANVERİNİZ.COM tarafından tespit edilmesi durumunda derhal satışı iptal etme hakkına sahiptir. İLANVERİNİZ.COM'un bu nedenle zarara uğraması durumunda Satıcı, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- ÜYE İTİBARI DEĞERLENDİRMESİ

-Üye'ler, Üye İtibarını oluştururken yalnızca Site üzerinden gerçekleştirmiş oldukları işlemler doğrultusunda bilgi ve referans olarak değerlendirme yapmakla yükümlüdür.

- Üye'ler, Üye İtibarı Değerlendirmesi yaparken, bu sistemi manipüle edecek davranışlarda bulunamaz. Aksi takdirde, bu nedenle İLANVERİNİZ.COM'un ortaya çıkacak bütün zararını karşılamakla yükümlüdür. İLANVERİNİZ.COM, Üye İtibarı Sistemi'nin manipüle eden Üye'nin, üyeliğini askıya alabileceği gibi üyeliğine son verme hakkına da sahiptir.

satış ve satışa bağlı diğer işlemler ile ithalat ile ilgili doğabilecek vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden sorumlu değildir.

- MÜCBİR SEBEP

İLANVERİNİZ.COM Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup, internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmeler, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılması mümkün olmayan olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup, bu ve bunun gibi durumlar, İLANVERİNİZ.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyeceği gibi bu durumlar için İLANVERİNİZ.COM'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İLANVERİNİZ.COM, işbu üyelik sözleşmesi ve eklerini; herhangi bir zamanda Site'de ilan etmek koşulu ile tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşmenin değiştirilen maddeleri, değişiklik tarihinde yürürlüğe girecek, değişikliğe uğramayan diğer hükümler ise yürürlükte kalmaya devam edecektir. Üyelik Sözleşmesi'nin, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilmesi mümkün değildir.

- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

- İşbu üyelik sözleşmesi, onaylanması ve kabul edilmesini müteakip, üyeliğin devam ettiği sürece hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi, üyenin kendi isteği ile üyeliğinin askıya alınması ve/veya iptal talebinde bulunması nedeniyle sona erebileceği gibi aşağıda sayılan hallerin ortaya çıkması neticesinde İLANVERİNİZ.COM tarafından, önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak askıya alabilir ve/veya sona erdirilebilir. Üyelik Sözleşmesi feshedilen üyeler İLANVERİNİZ.COM'dan herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi fesih nedenine bağlı olarak İLANVERİNİZ.COM'un uğradığı her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Üyeliğin feshedilmesi veya askıya alınması durumunda, Üye'nin, İLANVERİNİZ.COM'da mevcut bir alacağı olması halinde, İLANVERİNİZ.COM, bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyma hakkına sahiptir.

- Aşağıda sayılan hallerde, İLANVERİNİZ.COM, Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:

 Satıcı'nın İLANVERİNİZ.COM Satış Kuralları, Yasaklı Ürünler, Hukuki İhlal Gerçekleştirebilecek Ürünler, Dikkat Edilmesi Gereken Ürünler ve Telif Hakkı İçeren Ürünler listelerinde yer alan Ürün'leri satışa sunması.

Üye'lerin Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, genel üyelik kurallarına aykırı hareket etmesi.

 Üye'lerin İLANVERİNİZ.COM Kampanyalarını manipüle edecek davranışlarda bulunması.

 Üye'lerin Ürün satışlarını teklif ya da başka yollarla manipüle edecek davranışlarda bulunması.

 Üye'lerin Site üzerinden bir diğer Üye'ye ve/veya İLANVERİNİZ.COM çalışanlarına onur kırıcı/hakaret içerikli/genel ahlak kurallarına aykırı mesajlar göndermesi.

Üye'lerin, kendilerine ait olmayan kimlik, iletişim, kredi kartı bilgileri ile işlem yapması.

 Üye itibarının İLANVERİNİZ.COM tarafından belirlenen alt limite düşmesi ya da herhangi bir üyenin son 30 günlük işlemlerinin Alıcı/Satıcı memnuniyetsizliği yarattığının gözlemlenmesi.

Üye tarafından İLANVERİNİZ.COM'a, üyeliğinin, şifresinin ya da üyelikte kullandığı herhangi bir bilginin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğinin bildirilmesi

 İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi'nde belirlenerek sözleşmenin feshi sonucunu doğuran diğer tüm haller.

- UYGULANACAK HUKUK

İLANVERİNİZ.COM ile Üye arasında doğacak her türlü ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup, ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

- GİZLİLİK POLİTİKASI

Üye'lere ilişkin bilgilerin saklanması ve korunması İLANVERİNİZ.COM Gizlilik Politikası'nda düzenlenmiş olup, İLANVERİNİZ.COM ürün ve üye bilgilerini, trafik bilgilerini, İLANVERİNİZ.COM Üyelik Sözleşmesi ve gizlilik politikasında esas alınan durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacak ve kullandırmayacaktır.

- SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Üye'ler, bu onaltı maddede tanımlanan düzenleme ve kuralların, işbu Üyelik Sözleşmesi ‘nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olduğunu ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Üye'ler, aşağıda yer alan ve işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan kuralları da okuduklarını ve anladıklarını kabul ederler.

İşbu Üyelik sözleşmesi, Site'de kayıt olan ve bu tarihten sonra kayıt olacak tüm üyeler açısından geçerlilik kazanmaktadır.
Zaten Üyeyim!
Kullanıcı adınız veya e-posta adresiniz:
Parola :İlanveriniz.com`a üye olduğunuzda;


Ücretsiz İlan Verin

İlanlarınızı milyonlarca kişiye ücretsiz ulaştırmak için aramıza katılın!
Sanal Mağaza Açın

Mağaza açarak ücretsiz reklam hizmetlerimizden faydalanın!
Doping Yapın

İlan ve mağazanızı doping yaparak ön plana çıkarın daha çok kişiye ulaşın!
Sosyal Medyada Paylaşın

İlanlarınızı sosyal çevreniz ile paylaşarak daha çok kişiye ulaşın!